Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relatiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Anatolie Ghilaş

Director general ARFC

Ştiri

 • 2017-02-17 09:37

   

 • 2017-02-15 08:46

    Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim vă informează că conform punctului 30 al Odinului Agenției Relații Funciare și Cadastru nr 09 din 02.02.2006 cu privire la aprobarea actelor normative întreprinderile şi organizaţiile, ce efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice, anual, pînă la 15 ianuarie, prezintă Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim date cu privire la lucrările executate&n

 • 2017-02-09 09:19

  Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în contextul iniţierii unui nou Program de creare masivă a cadastrului bunurilor imobile, avînd drept scop identificarea numărului întreprinderilor care activează în domeniul cadastrului / geodeziei / evaluării, cît şi a personalului încadrat în cîmpul muncii, solicită să aveţi amabilitatea de a completa şi trimite chestionarul dat, prin e-mail la adresa info@arfc.gov.md sau prin fax la nr. (022) 22-63-73.
   CHESTIONAR.doc

   

Sediul

 

Orele de lucru: 8.00-17.00

Telefon: +37322881255

 

Linia instituţională pentru informare:
+37322881258
Teșcu Elena, specialist superior, SRU

Orarul de recepţionare a apelurilor
de la 8.00-17.00 zilnic, în afara
de sâmbătă și duminică şi zilelor de sărbători

Fax: 0373226373
E-mail: info@arfc.gov.md
Web: www.arfc.gov.md

Pagina principală

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relatiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Deoarece cadastrul serveşte ca bază pentru crearea Infrastructurii Nationale de Date Spaţiale, actualmente Agenţia este preocupată de elaborarea Sistemului Informaţional Geografic Naţional.

Conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 383 din 12.05.2010 se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în număr de 41 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.