September 2016

Anunț privind funcția vacantă

Data: 
Wed, 2016-09-21 16:06
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
Întreprinderea Specializată în “ Cadastru”
anunţă primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea funcţiei de registrator