November 2016

Anunț

Anunț pentru agenții economici care efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice

Data: 
Fri, 2016-11-11 10:48

 Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim vă informează că conform punctului 30 al Odinului Agenției Relații Funciare și Cadastru nr 09 din 02.02.2006 cu privire la aprobarea actelor normative întreprinderile şi organizaţiile, ce efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice, anual, pînă la 15 ianuarie, prezintă Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim date cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune.

Forumul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării "Fluxurile inovatoare- Apa, cercetare şi inovare în Regiunea Dunării"

Data: 
Wed, 2016-11-09 11:33

 În perioada 02-05 noiembrie, la Bratislava, dl Ştefan Crigan, director general adjunct şi dna Maria Ovdii, şef Direcţia geodezie, cartografie şi geoinformatică au participat la cel de al V-lea Forum al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, organizat de către Comisia Europeană în comun acord cu Republica Slovacă.

GEOMAT 2016

Data: 
Mon, 2016-11-07 14:45

În perioada 3-6 noiembrie, la Iași, România, s-a desfășurat simpozionul GEOMAT 2016 care a avut drept scop oferirea informațiilor detaliată privind activitatea geodezilor în domenii de mare importanță, precum managementul informației spațiale, programul național de cadastru sau noile tehnologii.

Agenții economici sunt invitați să participe la un sondaj de opinie online privind accesul la informația despre controalele de stat

Data: 
Wed, 2016-11-02 11:12

Pentru a participa la sondaj, agenții economici sunt invitaţi să completeze chestionarul care poate fi găsit la următorul link:www.surveymonkey.com/r/GLJVPHR

 

Anunţ cu privire la desfăşurarea examenului de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii.

Data: 
Tue, 2016-11-01 11:15

 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă anunţă, că pe data de 18 noiembrie 2016, pe str. Puşkin 47, bir. 318, ora 9:00 va avea loc proba scrisă la examenul de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii pentru următoarele categorii: