December 2016

Rezultatul examenului de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

Data: 
Wed, 2016-12-14 09:31

Rezultatele probei practice .doc

Stimați solicitatnți. În curînd veți fi informați despre data cînd vor fi înmînate certificatele.

Atelier de lucru

Data: 
Tue, 2016-12-13 16:20

 Miercuri, data de 21 decembrie 2016, ora 10.00 in cadrul Agentiei Relatii Funciare si Cadastru se va desura atelierul de lucru cu tematica:„Cooperarea sectoarelor public şi privat pentru o mai mare transparenţă la perfecţionarea cadrului normativ şi legislativ necesar executării cu succes a Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile”

Agenda atelierului:

1.     Cuvînt de deschidere Dl Anatolie Ghilaş, Director General al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

Anunţ cu privire la certificarea specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

Data: 
Wed, 2016-12-07 10:44

 Stimaţi participanţi la examenul de atestare. Vă aducem la cunuştinţă, că pe data de 13 decembrie 2016, ora 09:30, str. Puşkin 47, bir. 318 va avea loc convorbirea pentru obţinerea certificatului de calificare în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii. Lista persoanelor admise la examen a fost publicată anterior.

 Pentru informaţii suplimentare contactaţi dl Pavel IVANCENCO — secretarul Comisiei. E-mail: pavel.ivancenco@arfc.gov.md, tel: 022-881-254