February 2017

Sedinta comuna- Centrul de Guvernare Electronica in cadrul Agentiei Relatii Funciare si Cadastru

Data: 
Thu, 2017-02-23 11:59
Pe data de 22 februarie 2017 în incinta Agenției Relații Funciare și Cadastru s-a desfășurat ședința comună a Agenției Relaţii Funciare Cadastru și a Centrului de Guvernare Electronică (E-Government).

Curs de instruire in cadrul Agentiei Relatii Funciare si Cadastru

Data: 
Fri, 2017-02-24 11:21

Astazi, 24 februarie, în cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru s-a organizat un curs cu tematica „Corectitudinea îndeplinirii Declarației de avere și interese personale”. Reprezentanții Autorității Naționale de Integritate, dl Lilian Chișca și dna Adela Griciuc au desfășurat instruirea priv completarea declarației de avere și interese personale în condițiile adoptării Legii privind declararea averii şi a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016 Monitorul Oficial nr.245-246/513 din 30.07.2016.

Declaratia privind buna guvernare pentru anul 2016

Noi reglementări

Data: 
Fri, 2017-02-17 09:37

 

Anunț repetat pentru agenții economici care efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice!!!

Data: 
Wed, 2017-02-15 08:46

  Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim vă informează că conform punctului 30 al Odinului Agenției Relații Funciare și Cadastru nr 09 din 02.02.2006 cu privire la aprobarea actelor normative întreprinderile şi organizaţiile, ce efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice, anual, pînă la 15 ianuarie, prezintă Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim date cu privire la lucrările executate&n

Spre informare

Data: 
Thu, 2017-02-09 09:19

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în contextul iniţierii unui nou Program de creare masivă a cadastrului bunurilor imobile, avînd drept scop identificarea numărului întreprinderilor care activează în domeniul cadastrului / geodeziei / evaluării, cît şi a personalului încadrat în cîmpul muncii, solicită să aveţi amabilitatea de a completa şi trimite chestionarul dat, prin e-mail la adresa info@arfc.gov.md sau prin fax la nr. (022) 22-63-73.
 CHESTIONAR.doc