Fondul de Date Geospaţiale

În scopul evidenţei centralizate, păstrării şi utilizării documentelor topografo-geodezice şi cartografice, ca subdiviziune a ARFC este creat Fondul Cartografo-geodezic de Stat, unde se acumulează materialele topografo-geodezice şi cartografice de pe întreg teritoriul ţării, care prezintă interes tehnic, ştiinţific, economic, istoric, social şi cultural. Materialele şi datele topografo-geodeziceşi cartografice sunt eliberate spre utilizare autorităţilor publice şi sectorului privat la solicitare conform Regulamentului Fondului.

www.geoportal.md