A doua reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru a avut loc

Data: 
Wed, 2021-01-20 10:33

       La data de 19 ianuarie anul curent, în cadrul proiectului Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova în conformitate cu standardele UE”, finanțat de Uniunea Europeană, a avut loc cea de-a doua reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului dat, cu participarea liderilor de proiect Maria Ovdii (Agenția Relații Funciare și Cadastru a R.

Anunț cu privire la selectarea membrilor Comisiei de certificare a evaluatorilor

Data: 
Tue, 2020-12-22 16:07

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la certificarea specialiştilor din domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.817/2020, pentru stabilirea componenţei şi modului de selectare a membrilor Comisiei de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru solicită prezentarea candidaţilor din partea întreprinderilor de evaluare din sectorul privat şi cel public pentru inclu

În atenţia evaluatorilor bunurilor imobile, evaluatorilor proprietăţii intelectuale, specialiştilor pe piaţa imobiliară, specialiştilor din sectorul bancar

Data: 
Fri, 2020-11-20 15:19

 Pe parcursul anului 2020 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a desfăşurat activitatea în domeniul elaborării Standardelor Naţionale de evaluare. Activitatea dată a fost efectuată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.4/2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru ameliorare competitivităţii Republicii Moldova (Matricea de politici pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, compartimentul II, obiectivul 2, pct.2.4. Ajustarea cadrului legal şi normativ în domeniul standardelor de evaluare).

Primul proiect al Standardelor Naționale de Evaluare discutat în cadrul unei ședințe de lucru

Data: 
Wed, 2020-11-11 16:36

 Grupul de lucru, instituit pentru elaborarea Standardelor naționale de evaluare, s-a întrunit marți 10 noiembrie curent, într-o ședință de lucru, după o îndelungată perioadă de pauză, cauzată de reforma organelor administrației publice centrale, care a avut un impact de disconcentrare a potențialului de specialiști în domeniu, prin schimbarea atribuțiilor ministerelor și agențiilor.

Anunț

Data: 
Mon, 2020-11-09 13:50

 În atenția evaluatorilor!

Prima ședință a Comitetului de guvernare a Proiectului Twinning finanțat de UE pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru “Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”

Data: 
Thu, 2020-10-15 08:47
Marți, 13 octombrie curent, proiectul Twinning finanțat de UE pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru “Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” a desfășurat prima ședință a Comitetului de guvernare a proiectului.

Proiectul Twinning „Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” a demarat

Data: 
Mon, 2020-09-21 16:31

Astăzi 21 septembrie curent în cadrul ARFC a avut loc sesiunea preparatorie de lansare a proiectului Twinning „Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”. Ședința s-a desfășurat în regim online, având ca obiective prezentarea proiectului, a instituțiilor implicate și a echipelor care vor conlucra.

AnunȚ privind inițiativa de elaborare și consultare publică a proiectului actului normativ

Data: 
Fri, 2020-08-21 13:32

 

Anunț privind elaborarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

Data: 
Thu, 2020-08-20 09:13