Anunţ cu privire la desfăşurarea examenului de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii.

Data: 
Mon, 2017-09-25 14:59
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă anunţă, că pe data de 29 septembrie 2017, str.

Invitație spre participare

Data: 
Mon, 2017-09-11 15:50

Reprezentanții Agenției Servicii Publice, Primăriei mun. Chișinău, Primăriei mun. Bălți, Uniunii Geodezilor, Geologilor și Inginerilor Cadastrali din Moldova, Uniunii Geodezilor din Moldova sunt invitați, marți, l9 septembrie 2017, ora 10:00, str. A. Pușkin, 47, etaj 1, la atelierul de lucru cu tematica,,Implementarea softului Inventori 11 la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri și incăperi izolate, întru integrarea planurilor de nivele în format digital în baza de date grafică a cadastrului".  

SPRE ATENŢIA EVALUATORILOR ŞI BENEFICIARILOR SERVICIILOR DE EVALUARE

Data: 
Mon, 2017-09-11 10:17

Întru ridicarea nivelului de calitate a serviciilor de evaluare din Republica Moldova la standardele internaţionale de evaluare, precum şi pentru excluderea cazurilor de ducere în eroare a beneficiarilor serviciilor de evaluare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, care reglementează activitatea de evaluare a bunurilor imobile, a elaborat o scrisoare cu caracter instructiv privind neadmiterea în practica evaluării bunurilor imobile a emiterii de către întreprinderile de evaluare a certificatelor de confirmare a valorii de piaţă a bunurilor imobile estimate anterior.

Anunț privind examenul de certificare a inginerilor cadastrali

Data: 
Fri, 2017-09-08 11:49

 Anunt certificare.PDF

Anunt privind examenul de calificare a inginerilor cadastrali

Data: 
Wed, 2017-08-16 11:33

 Rezultatele probei scrise.pdf

Spre atenţie întreprinderilor de evaluare şi evaluatorilor bunurilor imobile

Data: 
Mon, 2017-08-14 14:06
Spre atenţie întreprinderilor de evaluare şi evaluatorilor bunurilor imobile

Mesajul de felicitare al dlui Anatolie Ghilaș director general ARFC cu ocazia zilei profesionale a lucrătorilor din domeniul cadastrului, geodeziei și relațiilor funciare

Data: 
Fri, 2017-07-28 11:54
Stimaţi colegi, lucrători din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funciare!
Vă aduc cele mai sincere felicitări cu ocazia Zilei profesionale alucrătorilor din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funciare .
 Sărbătorirea aceastei zile denotă faptul că activaţi într-un domeniu ce este în continuă dezvoltare şi evoluţie, cu realizări  şi succese.
 Vă doresc ca această sărbătoare să vă motiveze să valorificaţi potenţialul, pe care îl deţineţi, cu succes în activităţile coti