Adunarea Generală Euro Geographics.

Data: 
Tue, 2018-10-09 16:57

 În perioada 07-10 octombrie 2018 are loc a 18-a Adunare Generală EuroGeographics, care se desfășoară în Praga, Republica Cehă. EuroGeographics este o organizație non-profit internațională și independentă care reprezintă autoritățile naționale de cartografiere, cadastru și relațiilor funciare din Europa. Republica Moldova este reprezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru și este membră activă a EuroGeographics din anul 2001. 

TAIEX Workshop Datele Spațiale pentru Buna Guvernare

Data: 
Tue, 2018-10-09 12:57

 Pe data de 19-20 iulie 2018 a avut loc atelierul de lucru organizat de către Comisia Europeană în comun cu Agenția Relații Funcaire și Cadastru cu genericul ”Datele Spațiale pentru Buna Guvernare”. Funcționarea corectă a mecanismelor Infrastructurii Naționale de Date Spațiale (INDS) facilitează căutarea, accesul, schimbul și partajarea informației geografice și serviciilor aferente pentru subiecții INDS de diferite nivele.

Anunt privind certificarea inginerilor cadastrali

Data: 
Wed, 2018-08-22 19:48

 Lista solicitantilor pentru obtinerea primara a certificatului de calificare a inginerului cadastral. Pentru a descarca lista, faceti click aici.

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante.

Data: 
Thu, 2018-08-16 06:45
 În conformitate cu prevederile p. 461, lit. a) și p. 46 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

Anunț privind certificarea inginerilor cadastrali.

Data: 
Wed, 2018-08-01 14:34

 

Felicitare cu ziua profesională!

Data: 
Fri, 2018-07-27 18:36

 Agenția Relații Funciare și Cadastru din numele directorului general dlui Anatolie GHILAȘ, Vă aduce sincere felicitări cu ocazia zilei profesionale a lucrătorilor din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funciare. 

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante.

Data: 
Mon, 2018-07-23 11:57

 În conformitate cu prevederile p. 462, lit. a) și p. 46 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Relații Funciare și Cadastru anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante:

Serviciul audit intern          Audit intern superior        1 unitate.

Anunţ cu privire la desfăşurarea examenului de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii.

Data: 
Mon, 2018-07-02 09:40

 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă anunţă, că pe data de 05 iulie 2018, str. S. Lazo 48, etajul 3, ora 09:30 va avea loc convorbirea la examenul de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii. Pentru a accesa lista participanților admiși la convorbire accesați aici

Lista persoanelor admise la convorbire:

 

Anunţ cu privire la desfăşurarea examenului de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii.

Data: 
Wed, 2018-06-06 15:50

 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă anunţă, că pe data de 15 iunie 2018, str. Serghei Lazo 48, etajul 3 (sala de ședințe), ora 09:00 va avea loc proba scrisă la examenul de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii pentru următoarele categorii: