MESAJ DE FELICITARE CU PRILEJUL SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN ŞI ANULUI NOU – 2012 AL DIRECTORULUI GENERAL AL AGENŢIE RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU ANATOLIE GHILAŞ

Data: 
Wed, 2011-12-28 14:51

       Dragi Colegi!

       Suntem în pragul Anului Nou – 2012, pe care îl dorim mai rodnic, mai împlinit, mai deschis şi mai transparent in relaţiile noastre cu societatea, cu sectorul public şi privat. Si această doleanţă  semnifică aspiraţiile noastre de a perfecţiona în continuare activitatea Agenţiei întru binele şi prosperarea Republicii Moldova, a întregii societăţii.
       Anul 2011 a fost un an al multor realizări în procesul de modernizare a sistemului cadastral al ţării noastre la nivelul standardelor europene şi internaţionale . Pentru Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru evenimentului anului, poate chiar al ultimului deceniu, a fost lansarea Sistemului Naţional de Poziţionare  „MOLDPOS”, care va asigura măsurări cu precizie de milimetri. Racordarea sistemului nostru la „EUPOS” va fi un pas important pe calea integrării în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. În acest context poate fi menţionat si simpozionul internaţional „EUREF”, organizat anul acesta la Chişinău, care deschide noi oportunităţi în colaborarea internaţională, ea fiind de altfel destul de productivă în anul ce se încheie, fapt ce creează premize benefice pentru implementarea noilor tehnologii în toate genurile de  activitate ale  Agenţiei.
       Anul 2011 a fost un an al perfecţionării continuie a cadrului legislativ de profil, în special în domeniul evaluării bunurilor imobile în scopul impozitării şi reevaluării, implementării noilor servicii, cum ar fi prestarea de către ÎS „Cadastru” a serviciilor on-line prin Internet, gestionarea automatizată a fluxului de clienţi şi testarea Oficiilor mobile ale OCT, alte noi servicii pentru binele şi confortul clienţilor noştri.
       Este o dovadă certă a înaltului profesionalism şi perseverenţei creatoare, inovatoare  a colaboratorilor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, a Întreprinderilor de Stat „CADASTRU”, „INGEOCAD”, „IPOT”   şi „PSÎF”, cu aportul cărora de  zi cu zi este  realizat consecvent  Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, a sistemului viabil şi eficient de gestionare şi menţinere a patrimoniului funciar al statului, care, după cum se ştie, este principala bogăţie a ţării, a întregului popor.
       Desigur, ca şi oricare altă activitate, au fost şi probleme, care urmează să fie soluţionate pe viitor anume în baza practicii avansate şi experienţei acumulate, inclusiv pe parcursul anului 2011.
       Cu prilejul sărbătorilor de Crăciun, Anului Nou, permiteţi-mi să vă transmit cele mai sincere felicitări, să vă urez Dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, celor apropiaţi, multă sănătate, fericire, bunăstare, prosperitate și ca noile realizări să fie semnele bune al anului 2012. 
        La Mulţi Ani!