Ședința desfășurată a Colegiului Agenției Relații Funciare și Cadastru

Data: 
Mon, 2017-04-03 13:09

  Astăzi 3 aprilie în cadrul ARFc s-a desfășurat ședința Colegiului. Ordinea de zi a sedinței a fost stabilită prezentarea totalurile activităţii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în perioada anului 2016, de către Raportori: i) Dl Anatolie Ghilaș, Președinte al Colegiului, Director general ARFC și șefii subdiviziunilor ARFC: dl Alexei Negrescu, șef Direcție relații funciare și protecție a solurilor, dl Lilian Mindov, șef Direcție cadastru bunurilor imobile, dna Maria Ovdii, șef Direcție geodezie, cartografie și geoinformatică, dna Olga Buzu, șef Serviciu evaluare a bunurilor imobile.
Raportul anual de activitate al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2016 Planul de activitate al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2016, aprobat prin Ordinul nr.38 din 17 martie 2016, (coordonat cu Ministerul Economiei - 29 februarie, 2016 şi actualizat - decembrie, 2016), a constituit documentul anual de planificare operaţională, care a asigurat implementarea prevederilor Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015 - 2016; și 2016 – 2018, Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova Digitală 2020” (Hotărărea Guvernului nr.857 din 31 10.2013); Acordului de Asociere şi Planului Naţional de Acţiuni pentru Implementarea lui (aprobat in versiunea actualizată prin Hotărărea Guvernului nr.813 din 12 octombrie 2015), Planului de acţiuni a Guvernului pentru anii 2015 - 2016 și 2016-2018 (Hotărârea Guvernului nr.680 din 30 septembrie 2015 și nr.890 din 20 iulie 2016), precum şi obiectivelor reflectate în documentele de politici sectoriale şi angajamentele internaţionale. Activităţile desfăşurate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru pe parcursul anului 2016 au contribuit la promovarea şi implementarea politicilor axate pe direcţiile prioritare de activitate, pentru realizarea cărora în Planul de activitatea al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2016 s-au planificat 8 obiective şi 157 de acţiuni. Întru implementarea Planului de activitate pentru anul 2016 au fost mobilizate resursele interne ale Agenţiei. Planul a fost corelat cu prevederile Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2015-2017 prin intermediul strategiilor sectoriale de cheltuieli gestionate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.