Anunţ cu privire la desfăşurarea examenului de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii.

Data: 
Thu, 2017-04-06 08:39

 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă anunţă, că pe data de 12 aprilie 2017, pe str. Puşkin 47, bir. 318, ora 9:00 va avea loc proba scrisă la examenul de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii pentru următoarele categorii:
V – Prospecţiuni topografice;
VI – Asigurarea geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcţiilor.
Anexat la acest mesaj puteţi găsi bibliografia pentru fiecare din categoriile menţionate, în baza căreia va fi efectuată examinarea participanţilor.
Lista participanţilor admişi la examen:

Nr. Numele, prenumele Categoria
1 Condrea Tudor 5,6
2 Tuliuliuk Valentin 6
3 Şalîghin Vladimir 5
4 Miron Vasile 5, 6
5 Patraşcu Andrei 6
6 Cacianji Constantin 5, 6
7 Coleada Victor 5, 6
8 Triboi Dan 6
9 Drelea Oleg 5, 6
10 Sarev Sergiu 5, 6
11 Soltan Roman 5
12 Toacă Eugeniu 5, 6
13 Gamurari Iurie 5, 6
14 Bocancea Alexei 5, 6
15 Boicu Ion 5, 6
16 Balan Octavian 5
17 Bulgacov Ăduard 5,6

18 Pleșca Vitalie 5,6

19 Dohmila Elena 5

 

BIBLIOGRAFIA

 

Categoria V (prospecţiuni topografice):

a) Legea nr. 778 din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică;
b) Instrucţiunea pentru ridicarea topografică la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 şi executarea prospecţiunilor inginero-geodezice în construcţii;
c) Atlas de semne convenţionale pentru planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 
d) Instrucţiunea cu privire la modul de executare a observaţiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală (GNSS);
e) Indicatorul pentru lucrările topografo-geodezice şi cartografice (Aprobat prin Ordinul ARFC nr. 48 din 07 aprilie 2016);
 

Categoria VI (asigurarea geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcţiilor):

a) Legea Nr. 778 din 27.12.2001 cu privire la geodeziei, cartografie şi geoinformatică;
b) Normativ în construcţie. NCM A.06.02:2015;
c) Instrucţiunea pentru ridicarea topografică la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000; 1:500 şi executarea prospecţiunilor inginero-geodezice în construcţii;
d) Instrucţiunea cu privire la modul de executarea a observaţiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală (GNSS).