Anunţ cu privire la desfăşurarea examenului de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii.

Дата: 
Срд, 2018-06-06 15:50

 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă anunţă, că pe data de 15 iunie 2018, str. Serghei Lazo 48, etajul 3 (sala de ședințe), ora 09:00 va avea loc proba scrisă la examenul de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii pentru următoarele categorii:

V – Prospecţiuni topografice;
VI – Asigurarea geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcţiilor.
Anexat la acest mesaj puteţi găsi bibliografia pentru fiecare din categoriile menţionate, în baza căreia va fi efectuată examinarea participanţilor. (accesează Bibliografia aici)
Lista participanţilor admişi la examen:
  
     

Nr.

Numele, prenumele

Categoria

1

Nistor Alexandru

5, 6

2

Boinceanu Iurie

5, 6

3

Isacov Andrei

5

4

Cenuşa Sergiu

5, 6

5

Cenuşa Lilia

5, 8

6

Alexandreanu Alexandru

5, 6

7

Macari Andrei

5, 6

8

Plamadeala Igor

5, 6

9

Dicusară Veaceslav

5, 6

10

Ergheledji Serghei

5, 6

11

Lungu Iurie

5, 6