Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Spre atenția solicitanților pentru obținerea certificatului inginerului cadastral

Publicat la:Lun, 11/20/2023 - 14:25

    Agenția Relații Funciare și Cadastru, anunță inițierea recepționării cererilor solicitanților pentru obținerea certificatului inginerului cadastral, conform anexei nr.1 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.817/2020, la care se vor anexa următoarele acte:

1) copia de pe actul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;

2) copiile de pe diplomele de studii și de pe actele privind conferirea titlurilor științifice;

3) actul ce confirmă experiența de muncă în domeniul respectiv.

 

    Persoanele interesate urmează să depună, până la data de 06 decembrie 2023, cererea și actele necesare, cu indicarea la pct.9 din cerere a adresei electronice a solicitantului, fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul Agenției la adresa: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, etajul 3, fie prin scrisoare recomandată, fie prin intermediul sistemelor informaţionale destinate, fie prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la adresa electronică: info@arfc.gov.md (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată).