Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Agenția Relații Funciare și Cadastru va colabora cu Congresul Autorităților Publice Locale în vederea dezvoltării domeniilor de competență

Publicat la:Joi, 02/18/2021 - 09:37

Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) va colabora cu Congresul Autorităților Publice Locale (CALM) în vederea dezvoltării domeniilor de competență. În acest sens, astăzi, 18 martie curent, Anatolie Ghilaș, directorul general al Agenției Relații Funciare Cadastru, a semnat un acord de colaborare multidimensională cu Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Publice Locale.

 

Documentul prevede stabilirea unor raporturi de cooperare și dezvoltare a capacităților autorităților publice locale în domeniile: geodezie, cadastru, relații funciare, organizarea teritoriului și infrastructurii de date spațiale.

 

Acordul reglementează scopurile și obiectivele comune ale părților semnatare și anume desfășurarea activităților de instruire, de consultanță și informare a autorităților publice locale privind domeniile de administrare ale ARFC, elaborarea unor planuri comune, efectuarea schimbului de experiență și promovarea celor mai bune practici la realizarea obiectivelor în domeniile de competență ale părților.

 

Semnatarii au subliniat că, consemnarea în acest Acord a unor obiective comune și stabilirea unor relații de parteneriat va contribui la consolidarea conlucrării deja existente pe parcursul a mai multor ani, dar și la fortificarea capacităților ambelor părți.

 

Totodată, anexa prezentului Acord prevede modalitatea desfășurării activităților pentru realizarea sarcinilor Proiectului „Hărți Digitale pentru Dezvoltare Durabilă”, în special componenta "Dezvoltarea capacității tehnice și instituționale ale  Autoritățile Publice Locale pentru utilizarea datelor geospațiale",  suport tehnic de care beneficiază Agenția Relații Funciare și Cadastru din partea Ministerului Afacerilor Externe al Guvernului Regatului Norvegiei, pentru perioada 2019-2022.

 

Menționăm că, pentru asigurarea unui proces decizional transparent, ARFC colaborează permanent cu CALM, în calitate de parte interesată, în vederea consultării şi implicării acestuia la dezvoltarea cadrului normativ care reglementează  domeniile de responsabilitate ale Agenției.